W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i personelowi od dnia 22.05.2020 r. wprowadza się następujące zasady przyjmowania pacjentów w poradniach specjalistycznych w SPZZOZ w Wyszkowie:
 1. Przyjęcia w poradniach odbywać się będą wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się pacjenta na konkretny dzień i godzinę do wybranej poradni.
 2. W przypadku pacjentów planowych, według kolejki oczekujących personel rejestracji danej poradni kontaktuje się z pacjentem w celu potwierdzenia wizyty i ustalenia konkretnego dnia i godziny.
 3. Przyjęcia pacjentów odbywają się nie częściej niż co 15 minut (za wyjątkiem Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego) z zachowaniem reżimu sanitarnego i bezpiecznej odległości miedzy pacjentami oczekującymi na wizytę.
 4. Na umówioną wizytę pacjent przybywa do poradni zgodnie z wyznaczoną godziną, po wcześniejszym dokonaniu pomiaru temperatury ciała przy wejściu oraz wypełnieniu ankiety.
 5. Pacjent może wejść do przychodni nie wcześniej niż na 10 minut przed umówioną wizytą.
 6. Decyzję o przyjęciu pacjenta podejmuje lekarz.
 7. Każdy pacjent zgłaszający się do poradni winien posiadać maseczkę oraz zdezynfekować ręce  przy wejściu.
 8. Pacjenci, u których nie odbyła się wizyta/teleporada proszeni są o kontakt z rejestracją danej poradni  w celu ustalenia terminu wizyty.
 9. W nagłych przypadkach pacjenci będą przyjmowani na bieżąco.
 10. Nadal funkcjonują teleporady, w ramach których możemy skorzystać z zaleceń, e-zwolnienia, e-recepty, bez konieczności osobistej wizyty w poradni.
Powyższe zasady wprowadzamy w trosce o zdrowie i życie naszych pacjentów. Wykaz telefonów, pod które prosimy dzwonić w celu ustalenia terminu wizyty: Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej: 29 743 76 58 , 735 966 437
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Urologiczna
Rejestracja Poradni Ginekologiczno-Położniczej: 29 743 76 80 Rejestracja Poradni Neonatologicznej: 29 743 76 98 Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego: 29 742 57 02 Rejestracja Poradni Leczenia Uzależnień: 29 743 76 24 Rejestracja Poradni Diabetologicznej: 29 742 50 41 Rejestracja Poradni Pulmonologicznej: 29 742 40 07 Rejestracja Poradni Medycyny Pracy: 29 743 76 21
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i personelowi od dnia 22.05.2020 r. wprowadza się następujące zasady przyjmowania pacjentów w poradniach specjalistycznych w SPZZOZ w Wyszkowie:
 1. Przyjęcia w poradniach odbywać się będą wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się pacjenta na konkretny dzień i godzinę do wybranej poradni.
 2. W przypadku pacjentów planowych, według kolejki oczekujących personel rejestracji danej poradni kontaktuje się z pacjentem w celu potwierdzenia wizyty i ustalenia konkretnego dnia i godziny.
 3. Przyjęcia pacjentów odbywają się nie częściej niż co 15 minut (za wyjątkiem Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego) z zachowaniem reżimu sanitarnego i bezpiecznej odległości miedzy pacjentami oczekującymi na wizytę.
 4. Na umówioną wizytę pacjent przybywa do poradni zgodnie z wyznaczoną godziną, po wcześniejszym dokonaniu pomiaru temperatury ciała przy wejściu oraz wypełnieniu ankiety.
 5. Pacjent może wejść do przychodni nie wcześniej niż na 10 minut przed umówioną wizytą.
 6. Decyzję o przyjęciu pacjenta podejmuje lekarz.
 7. Każdy pacjent zgłaszający się do poradni winien posiadać maseczkę oraz zdezynfekować ręce  przy wejściu.
 8. Pacjenci, u których nie odbyła się wizyta/teleporada proszeni są o kontakt z rejestracją danej poradni  w celu ustalenia terminu wizyty.
 9. W nagłych przypadkach pacjenci będą przyjmowani na bieżąco.
 10. Nadal funkcjonują teleporady, w ramach których możemy skorzystać z zaleceń, e-zwolnienia, e-recepty, bez konieczności osobistej wizyty w poradni.
Powyższe zasady wprowadzamy w trosce o zdrowie i życie naszych pacjentów. Wykaz telefonów, pod które prosimy dzwonić w celu ustalenia terminu wizyty: Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej: 29 743 76 58
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Urologiczna
Rejestracja Poradni Ginekologiczno-Położniczej: 29 743 76 80
Rejestracja Poradni Neonatologicznej: 29 743 76 98
Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego: 29 742 57 02
Rejestracja Poradni Leczenia Uzależnień: 29 743 76 24
Rejestracja Poradni Diabetologicznej: 29 742 50 41
Rejestracja Poradni Pulmonologicznej: 29 742 40 07
Rejestracja Poradni Medycyny Pracy: 29 743 76 21
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i personelowi od dnia 22.05.2020 r. wprowadza się następujące zasady przyjmowania pacjentów w poradniach specjalistycznych w SPZZOZ w Wyszkowie:
 1. Przyjęcia w poradniach odbywać się będą wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się pacjenta na konkretny dzień i godzinę do wybranej poradni.
 2. W przypadku pacjentów planowych, według kolejki oczekujących personel rejestracji danej poradni kontaktuje się z pacjentem w celu potwierdzenia wizyty i ustalenia konkretnego dnia i godziny.
 3. Przyjęcia pacjentów odbywają się nie częściej niż co 15 minut (za wyjątkiem Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego) z zachowaniem reżimu sanitarnego i bezpiecznej odległości miedzy pacjentami oczekującymi na wizytę.
 4. Na umówioną wizytę pacjent przybywa do poradni zgodnie z wyznaczoną godziną, po wcześniejszym dokonaniu pomiaru temperatury ciała przy wejściu oraz wypełnieniu ankiety.
 5. Pacjent może wejść do przychodni nie wcześniej niż na 10 minut przed umówioną wizytą.
 6. Decyzję o przyjęciu pacjenta podejmuje lekarz.
 7. Każdy pacjent zgłaszający się do poradni winien posiadać maseczkę oraz zdezynfekować ręce  przy wejściu.
 8. Pacjenci, u których nie odbyła się wizyta/teleporada proszeni są o kontakt z rejestracją danej poradni  w celu ustalenia terminu wizyty.
 9. W nagłych przypadkach pacjenci będą przyjmowani na bieżąco.
 10. Nadal funkcjonują teleporady, w ramach których możemy skorzystać z zaleceń, e-zwolnienia, e-recepty, bez konieczności osobistej wizyty w poradni.
Powyższe zasady wprowadzamy w trosce o zdrowie i życie naszych pacjentów. Wykaz telefonów, pod które prosimy dzwonić w celu ustalenia terminu wizyty: Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej: 29 743 76 58
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Urologiczna
Rejestracja Poradni Ginekologiczno-Położniczej: 29 743 76 80
Rejestracja Poradni Neonatologicznej: 29 743 76 98
Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego: 29 742 57 02
Rejestracja Poradni Leczenia Uzależnień: 29 743 76 24
Rejestracja Poradni Diabetologicznej: 29 742 50 41
Rejestracja Poradni Pulmonologicznej: 29 742 40 07
Rejestracja Poradni Medycyny Pracy: 29 743 76 21
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i personelowi od dnia 22.05.2020 r. wprowadza się następujące zasady przyjmowania pacjentów w poradniach specjalistycznych w SPZZOZ w Wyszkowie:
 1. Przyjęcia w poradniach odbywać się będą wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się pacjenta na konkretny dzień i godzinę do wybranej poradni.
 2. W przypadku pacjentów planowych, według kolejki oczekujących personel rejestracji danej poradni kontaktuje się z pacjentem w celu potwierdzenia wizyty i ustalenia konkretnego dnia i godziny.
 3. Przyjęcia pacjentów odbywają się nie częściej niż co 15 minut (za wyjątkiem Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego) z zachowaniem reżimu sanitarnego i bezpiecznej odległości miedzy pacjentami oczekującymi na wizytę.
 4. Na umówioną wizytę pacjent przybywa do poradni zgodnie z wyznaczoną godziną, po wcześniejszym dokonaniu pomiaru temperatury ciała przy wejściu oraz wypełnieniu ankiety.
 5. Pacjent może wejść do przychodni nie wcześniej niż na 10 minut przed umówioną wizytą.
 6. Decyzję o przyjęciu pacjenta podejmuje lekarz.
 7. Każdy pacjent zgłaszający się do poradni winien posiadać maseczkę oraz zdezynfekować ręce  przy wejściu.
 8. Pacjenci, u których nie odbyła się wizyta/teleporada proszeni są o kontakt z rejestracją danej poradni  w celu ustalenia terminu wizyty.
 9. W nagłych przypadkach pacjenci będą przyjmowani na bieżąco.
 10. Nadal funkcjonują teleporady, w ramach których możemy skorzystać z zaleceń, e-zwolnienia, e-recepty, bez konieczności osobistej wizyty w poradni.
Powyższe zasady wprowadzamy w trosce o zdrowie i życie naszych pacjentów. Wykaz telefonów, pod które prosimy dzwonić w celu ustalenia terminu wizyty: Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej: 29 743 76 58
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Urologiczna
  Rejestracja Poradni Ginekologiczno-Położniczej: 29 743 76 80 Rejestracja Poradni Neonatologicznej: 29 743 76 98 Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego: 29 742 57 02 Rejestracja Poradni Leczenia Uzależnień: 29 743 76 24 Rejestracja Poradni Diabetologicznej: 29 742 50 41 Rejestracja Poradni Pulmonologicznej: 29 742 40 07 Rejestracja Poradni Medycyny Pracy: 29 743 76 21