Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 3, w przedmiocie w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 1, 2 i 4, w przedmiocie w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W zakresie pakietu nr 3 postępowanie jest w toku.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 551974-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 3, w przedmiocie w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 1, 2 i 4, w przedmiocie w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W zakresie pakietu nr 3 postępowanie jest w toku.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 551974-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 1, 2 i 4 przedmiocie w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W zakresie pakietu nr 3 postępowanie jest w toku.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 551974-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 551974-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 551974-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 551974-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 551974-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, biodegradowalnych i medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Materiały do pobrania