Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 540111109-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.

Wyszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552102-N-2020 Data: 18/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-26, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-29, godzina: 10:00,

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmicie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 552102-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

 

Materiały do pobrania

 

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 540111109-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.

Wyszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552102-N-2020 Data: 18/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-26, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-29, godzina: 10:00,

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmicie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 552102-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

 

Materiały do pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 540111109-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.

Wyszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552102-N-2020 Data: 18/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-26, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-29, godzina: 10:00,

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmicie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 552102-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

 

Materiały do pobrania

 

Ogłoszenie nr 540111109-N-2020 z dnia 24-06-2020 r.

Wyszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552102-N-2020 Data: 18/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-26, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-29, godzina: 10:00,

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmicie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 552102-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

 

Materiały do pobrania

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmicie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 552102-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

 

Materiały do pobrania

 

Ogłoszenie nr 552102-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa odczynników i szybkich testów diagnostycznych do analityki ogólnej chorób autoimmunizacyjnych oraz testów alergicznych w SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania