Dnia 9 lipca 2020 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie dokonał oficjalnego przyjęcia darowizny Respiratora o wartości 80.000 złotych.

Darowizna została przekazana przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Respirator został przekazany na ręce Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr Wojciecha Żubrowskiego w obecności Pana Dyrektora Tomasza Borońskiego i przedstawicieli organu założycielskiego SPZZOZ w Wyszkowie w składzie: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Jerzy Żukowski i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Waldemar Sobczak.

Składamy serdeczne podziękowania Darczyńcy za przekazanie sprzętu, który posłuży w obecnym czasie Pacjentom SPZZOZ w Wyszkowie.

Dnia 9 lipca 2020 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie dokonał oficjalnego przyjęcia darowizny Respiratora o wartości 80.000 złotych.

Darowizna została przekazana przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Respirator został przekazany na ręce Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr Wojciecha Żubrowskiego w obecności Pana Dyrektora Tomasza Borońskiego i przedstawicieli organu założycielskiego SPZZOZ w Wyszkowie w składzie: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Jerzy Żukowski i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Waldemar Sobczak.

Składamy serdeczne podziękowania Darczyńcy za przekazanie sprzętu, który posłuży w obecnym czasie Pacjentom SPZZOZ w Wyszkowie.
Dnia 9 lipca 2020 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie dokonał oficjalnego przyjęcia darowizny Respiratora o wartości 80.000 złotych.

Darowizna została przekazana przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Respirator został przekazany na ręce Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr Wojciecha Żubrowskiego w obecności Pana Dyrektora Tomasza Borońskiego i przedstawicieli organu założycielskiego SPZZOZ w Wyszkowie w składzie: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Jerzy Żukowski i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Waldemar Sobczak.
Składamy serdeczne podziękowania Darczyńcy za przekazanie sprzętu, który posłuży w obecnym czasie Pacjentom SPZZOZ w Wyszkowie.
Dnia 9 lipca 2020 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie dokonał oficjalnego przyjęcia darowizny Respiratora o wartości 80.000 złotych.

Darowizna została przekazana przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.
Respirator został przekazany na ręce Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr Wojciecha Żubrowskiego w obecności Pana Dyrektora Tomasza Borońskiego i przedstawicieli organu założycielskiego SPZZOZ w Wyszkowie w składzie: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Jerzy Żukowski i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Waldemar Sobczak.
Składamy serdeczne podziękowania Darczyńcy za przekazanie sprzętu, który posłuży w obecnym czasie Pacjentom SPZZOZ w Wyszkowie.
Dnia 9 lipca 2020 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie dokonał oficjalnego przyjęcia darowizny Respiratora o wartości 80.000 złotych.

Darowizna została przekazana przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.
Respirator został przekazany na ręce Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr Wojciecha Żubrowskiego w obecności Pana Dyrektora Tomasza Borońskiego i przedstawicieli organu założycielskiego SPZZOZ w Wyszkowie w składzie: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Jerzy Żukowski i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Waldemar Sobczak.
Składamy serdeczne podziękowania Darczyńcy za przekazanie sprzętu, który posłuży w obecnym czasie Pacjentom SPZZOZ w Wyszkowie.
Dnia 9 lipca 2020 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie dokonał oficjalnego przyjęcia darowizny Respiratora o wartości 80.000 złotych.Darowizna została przekazana przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.
Respirator został przekazany na ręce Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr Wojciecha Żubrowskiego w obecności Pana Dyrektora Tomasza Borońskiego i przedstawicieli organu założycielskiego SPZZOZ w Wyszkowie w składzie: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Jerzy Żukowski i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Waldemar Sobczak.
Składamy serdeczne podziękowania Darczyńcy za przekazanie sprzętu, który posłuży w obecnym czasie Pacjentom SPZZOZ w Wyszkowie.
Dnia 9 lipca 2020 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie dokonał oficjalnego przyjęcia darowizny Respiratora o wartości 80.000 złotych.

Darowizna została przekazana przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.
Respirator został przekazany na ręce Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr Wojciecha Żubrowskiego w obecności Pana Dyrektora Tomasza Borońskiego i przedstawicieli organu założycielskiego SPZZOZ w Wyszkowie w składzie: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Jerzy Żukowski i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Waldemar Sobczak.
Składamy serdeczne podziękowania Darczyńcy za przekazanie sprzętu, który posłuży w obecnym czasie Pacjentom SPZZOZ w Wyszkowie.
Dnia 9 lipca 2020 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie dokonał oficjalnego przyjęcia darowizny Respiratora o wartości 80.000 złotych.
Darowizna została przekazana przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.
Respirator został przekazany na ręce Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr Wojciecha Żubrowskiego w obecności Pana Dyrektora Tomasza Borońskiego i przedstawicieli organu założycielskiego SPZZOZ w Wyszkowie w składzie: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Jerzy Żukowski i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Waldemar Sobczak.
Składamy serdeczne podziękowania Darczyńcy za przekazanie sprzętu, który posłuży w obecnym czasie Pacjentom SPZZOZ w Wyszkowie.
Dnia 9 lipca 2020 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie dokonał oficjalnego przyjęcia darowizny Respiratora o wartości 80.000 złotych.
Darowizna została przekazana przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.
Respirator został przekazany na ręce Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr Wojciecha Żubrowskiego w obecności Pana Dyrektora Tomasza Borońskiego i przedstawicieli organu założycielskiego SPZZOZ w Wyszkowie w składzie: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Jerzy Żukowski i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Waldemar Sobczak.
Składamy serdeczne podziękowania Darczyńcy za przekazanie sprzętu, który posłuży w obecnym czasie Pacjentom SPZZOZ w Wyszkowie.
Dnia 9 lipca 2020 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie dokonał oficjalnego przyjęcia darowizny Respiratora o wartości 80.000 złotych. Darowizna została przekazana przez Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Respirator został przekazany na ręce Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr Wojciecha Żubrowskiego w obecności Pana Dyrektora Tomasza Borońskiego i przedstawicieli organu założycielskiego SPZZOZ w Wyszkowie w składzie: Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Jerzy Żukowski i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Waldemar Sobczak. Składamy serdeczne podziękowania Darczyńcy za przekazanie sprzętu, który posłuży w obecnym czasie Pacjentom SPZZOZ w Wyszkowie.