SPZZOZ w Wyszkowie zatrudni: Technika Sterylizacji Medycznej do pracy w Centralnej Sterylizatornii, oferujemy: umowę na zastępstwo

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do dnia 14.08.2020r. na adres mailowy: kadry@szpitalwyszkow.pl