Od 18.07.2020 w soboty w godzinach 8:00 - 9:00 czynny jest ponownie punkt pobrań krwi w Szpitalu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Zapraszamy!
Od 18.07.2020 w soboty w godzinach 8:00 - 9:00 czynny jest ponownie punkt pobrań krwi w Szpitalu przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Zapraszamy!