Informacja o wyniku konkursu ofert w przedmiocie: Świadczenie usług medycznych w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Świadczenie usług medycznych w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWKO w przedmiocie: Świadczenie usług medycznych w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019.1373) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na usługi medyczne w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego i zaprasza do składania ofert.

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku konkursu ofert w przedmiocie: Świadczenie usług medycznych w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Świadczenie usług medycznych w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWKO w przedmiocie: Świadczenie usług medycznych w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019.1373) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na usługi medyczne w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego i zaprasza do składania ofert.

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Świadczenie usług medycznych w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWKO w przedmiocie: Świadczenie usług medycznych w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019.1373) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na usługi medyczne w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego i zaprasza do składania ofert.

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWKO w przedmiocie: Świadczenie usług medycznych w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019.1373) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na usługi medyczne w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego i zaprasza do składania ofert.

Materiały do pobrania

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019.1373) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na usługi medyczne w zakresie opisu badań radiologicznych za pośrednictwem systemu teleradiologicznego i zaprasza do składania ofert.

Materiały do pobrania