Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 540155157-N-2020 z dnia 19-08-2020 r.

Wyszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 573852-N-2020 Data: 12/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-21, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-24, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.1

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Aktualne zezwolenie (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku producenta – zezwolenie na produkcję.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Uwaga!

Modyfikacja zapisów SIWZ oraz Załącznika nr 3 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 573852-N-2020 z dnia 2020-08-12 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 540155157-N-2020 z dnia 19-08-2020 r.

Wyszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 573852-N-2020 Data: 12/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-21, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-24, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.1

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Aktualne zezwolenie (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku producenta – zezwolenie na produkcję.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Uwaga!

Modyfikacja zapisów SIWZ oraz Załącznika nr 3 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 573852-N-2020 z dnia 2020-08-12 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 540155157-N-2020 z dnia 19-08-2020 r.

Wyszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 573852-N-2020 Data: 12/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-21, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-24, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.1

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Aktualne zezwolenie (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku producenta – zezwolenie na produkcję.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Uwaga!

Modyfikacja zapisów SIWZ oraz Załącznika nr 3 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 573852-N-2020 z dnia 2020-08-12 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 540155157-N-2020 z dnia 19-08-2020 r.

Wyszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 573852-N-2020 Data: 12/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-21, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-24, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.1

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Aktualne zezwolenie (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku producenta – zezwolenie na produkcję.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Uwaga!

Modyfikacja zapisów SIWZ oraz Załącznika nr 3 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 573852-N-2020 z dnia 2020-08-12 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 573852-N-2020 z dnia 2020-08-12 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania