Informacja o wyniku postępowania cz.2 w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku postępowania cz.1 w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Uwaga!

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 44 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 16 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania cz.2 w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku postępowania cz.1 w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Uwaga!

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 44 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 16 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania cz.1 w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Uwaga!

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 44 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 16 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Uwaga!

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 44 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 16 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia postępowania w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Uwaga!

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 44 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 16 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Uwaga!

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 44 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 16 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Uwaga!

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 44 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 16 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Uwaga!

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 44 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Uwaga!

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 44 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Uwaga!

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 44 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Uwaga!

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 44 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Uwaga!

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 44 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

 

Uwaga

W załączniku nr 2 wyłączono pozycje nr 1 i 2 z Pakietu 44 zgodnie z udzielonymi odpowiedziami 10.11.2020 roku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

.

Uwaga!

Modyfikacja Załącznika nr 2 do SIWZ

 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert  w przedmiocie:

"Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Uwaga!

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w w/w przedmiocie są w opracowaniu.

Materiały do pobrania

 

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Dz.U./S S200

14/10/2020

484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Dz.U./S S200 14/10/2020 484622-2020-PL

Nr ogłoszenia w Dz. U. BU 2020/S 200-484622

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania