Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Uwaga!

W materiałach do pobrania jest zmodyfikowany Pakiet nr 10 poz 4

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 613702-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Uwaga!

W materiałach do pobrania jest zmodyfikowany Pakiet nr 10 poz 4

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 613702-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Uwaga!

W materiałach do pobrania jest zmodyfikowany Pakiet nr 10 poz 4

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 613702-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Uwaga!

W materiałach do pobrania jest zmodyfikowany Pakiet nr 10 poz 4

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 613702-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 613702-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania