Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 760860-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 760860-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 760860-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 760860-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 760860-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania