Informacja  z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dzierżawa pomieszczenia w budynku SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności handlowej artykułami medyczno-ortopedycznymi

INFORMACJA O WYNIKU - POBIERZ

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczenia w budynku SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności handlowej artykułami medyczno-ortopedycznymi

Materiały do pobrania

Informacja  z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dzierżawa pomieszczenia w budynku SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności handlowej artykułami medyczno-ortopedycznymi

INFORMACJA O WYNIKU - POBIERZ

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczenia w budynku SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności handlowej artykułami medyczno-ortopedycznymi

Materiały do pobrania

Informacja  z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dzierżawa pomieszczenia w budynku SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności handlowej artykułami medyczno-ortopedycznymi

INFORMACJA O WYNIKU - POBIERZ

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczenia w budynku SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności handlowej artykułami medyczno-ortopedycznymi

Materiały do pobrania

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczenia w budynku SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności handlowej artykułami medyczno-ortopedycznymi

Materiały do pobrania

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczenia w budynku SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności handlowej artykułami medyczno-ortopedycznymi

Materiały do pobrania

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczenia w budynku SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności handlowej artykułami medyczno-ortopedycznymi

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania