Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 540543260-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 762802-N-2020 Data: 07/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: 15.12.2020, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: 17.12.2020, godzina: 12:00


Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz.2  w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz.1  w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 762802-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 540543260-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 762802-N-2020 Data: 07/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: 15.12.2020, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: 17.12.2020, godzina: 12:00


Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz.2  w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz.1  w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 762802-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 540543260-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 762802-N-2020 Data: 07/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: 15.12.2020, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: 17.12.2020, godzina: 12:00


Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz.2  w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz.1  w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 762802-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 540543260-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 762802-N-2020 Data: 07/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: 15.12.2020, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: 17.12.2020, godzina: 12:00


Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz.2  w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz.1  w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 762802-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 762802-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 762802-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania