Informacja  z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dzierżawa pomieszczeń w budynkach SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności w zakresie usług medycznych - badań audiometrycznych i doboru aparatów słuchowych pacjentom


INFORMACJA O WYNIKU - POBIERZ


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczeń w budynkach SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności w zakresie usług medycznych - badań audiometrycznych i doboru aparatów słuchowych pacjentom

Materiały do pobrania

Informacja  z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dzierżawa pomieszczeń w budynkach SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności w zakresie usług medycznych - badań audiometrycznych i doboru aparatów słuchowych pacjentom


INFORMACJA O WYNIKU - POBIERZ


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczeń w budynkach SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności w zakresie usług medycznych - badań audiometrycznych i doboru aparatów słuchowych pacjentom

Materiały do pobrania

Informacja  z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dzierżawa pomieszczeń w budynkach SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności w zakresie usług medycznych - badań audiometrycznych i doboru aparatów słuchowych pacjentom

Materiały do pobrania


INFORMACJA O WYNIKU - POBIERZ


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczeń w budynkach SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności w zakresie usług medycznych - badań audiometrycznych i doboru aparatów słuchowych pacjentom

Materiały do pobrania

Informacja  z otwarci i wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dzierżawa pomieszczeń w budynkach SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności w zakresie usług medycznych - badań audiometrycznych i doboru aparatów słuchowych pacjentom

Materiały do pobrania


INFORMACJA O WYNIKU - POBIERZ


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczeń w budynkach SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności w zakresie usług medycznych - badań audiometrycznych i doboru aparatów słuchowych pacjentom

Materiały do pobrania

INFORMACJA O WYNIKU - POBIERZ


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczeń w budynkach SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności w zakresie usług medycznych - badań audiometrycznych i doboru aparatów słuchowych pacjentom

Materiały do pobrania

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w przedmiocie:

Dzierżawa pomieszczeń w budynkach SPZZOZ w Wyszkowie w celu prowadzenia działalności w zakresie usług medycznych - badań audiometrycznych i doboru aparatów słuchowych pacjentom

Materiały do pobrania