SPZZOZ w Wyszkowie przystąpił do ogólnopolskiego programu „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19”. Jest to program umożliwiający chorym, szczególnie niesamodzielnym, w stanie ciężkim lub w stanie zagrożenia życia, wirtualnego/telefonicznego kontaktu z osobami bliskimi, jak również bezpośredniego kontaktu z kapelanem. Bliscy osób hospitalizowanych na oddziale covidowym mogą kontaktować się z nimi dzwoniąc na numery: 724-228-361 lub 724-228-362.
SPZZOZ w Wyszkowie przystąpił do ogólnopolskiego programu „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19”. Jest to program umożliwiający chorym, szczególnie niesamodzielnym, w stanie ciężkim lub w stanie zagrożenia życia, wirtualnego/telefonicznego kontaktu z osobami bliskimi, jak również bezpośredniego kontaktu z kapelanem. Bliscy osób hospitalizowanych na oddziale covidowym mogą kontaktować się z nimi dzwoniąc na numery: 724-228-361 lub 724-228-362.