Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie pakietu nr 1 w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 777496-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały o pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie pakietu nr 1 w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 777496-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały o pobrania

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie pakietu nr 1 w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 777496-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały o pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 777496-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały o pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 777496-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały o pobrania

Ogłoszenie nr 777496-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały o pobrania