Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W załączeniu:

- Załącznik nr 9 wzór umowy Pakiet nr 1,

- Załącznik nr 13 gwarancja jakości.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00006595/01 z dnia 2021-02-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

b03962c9-fd82-4b91-9194-4ce2a41036a0

 

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W załączeniu:

- Załącznik nr 9 wzór umowy Pakiet nr 1,

- Załącznik nr 13 gwarancja jakości.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00006595/01 z dnia 2021-02-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

b03962c9-fd82-4b91-9194-4ce2a41036a0

 

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W załączeniu:

- Załącznik nr 9 wzór umowy Pakiet nr 1,

- Załącznik nr 13 gwarancja jakości.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00006595/01 z dnia 2021-02-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

b03962c9-fd82-4b91-9194-4ce2a41036a0

 

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W załączeniu:

- Załącznik nr 9 wzór umowy Pakiet nr 1,

- Załącznik nr 13 gwarancja jakości.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00006595/01 z dnia 2021-02-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

b03962c9-fd82-4b91-9194-4ce2a41036a0

 

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00006595/01 z dnia 2021-02-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

b03962c9-fd82-4b91-9194-4ce2a41036a0

 

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00006595/01 z dnia 2021-02-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Identyfikator postępowania w miniportalu

b03962c9-fd82-4b91-9194-4ce2a41036a0

 

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00006595/01 z dnia 2021-02-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pulmonologiczną i Poradnię Diabetologiczną wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Materiały do pobrania