Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 226.878,42 zł, w tym:

 
Pakiet nr Netto Brutto
1           2 740,00 zł          2 959,20 zł
2        220 009,92 zł       237 610,71 zł
3          28 679,93 zł        30 974,32 zł
4          31 331,02 zł        33 837,50 zł
5        113 289,85 zł       122 353,04 zł
6          18 352,68 zł        19 820,89 zł
7          73 693,39 zł        79 588,86 zł
8        103 090,20 zł       111 337,42 zł
9           1 874,00 zł          2 023,92 zł
10           9 325,00 zł        10 071,00 zł
11          12 073,95 zł        13 039,87 zł
12          54 182,50 zł        58 517,10 zł
13          13 720,00 zł        14 817,60 zł
14        126 822,00 zł       136 967,76 zł
15          12 250,52 zł        13 230,56 zł
16        181 835,00 zł       196 381,88 zł
17          21 264,15 zł        22 965,28 zł
18          18 600,00 zł        20 088,00 zł
19           5 691,10 zł          6 146,39 zł
20           5 994,66 zł          6 474,23 zł
21          12 774,26 zł        13 796,20 zł
22           8 980,96 zł          9 699,44 zł
23          14 400,00 zł        15 552,00 zł
24          79 722,40 zł        86 100,19 zł
25           2 442,00 zł          2 637,30 zł
26          10 257,20 zł        11 077,90 zł
27          12 600,00 zł        13 608,00 zł
28          52 094,15 zł        56 501,57 zł
29          51 884,55 zł        56 035,31 zł
30          18 182,59 zł        19 637,20 zł
31          68 593,40 zł        74 080,87 zł
32          16 564,95 zł        17 890,15 zł
33          28 430,82 zł        30 705,29 zł
34           1 362,72 zł          1 471,74 zł
35          33 048,38 zł        35 692,25 zł
36        166 357,75 zł       179 666,37 zł
37          17 856,60 zł        19 285,13 zł
38           2 315,94 zł          2 501,22 zł
39          35 089,02 zł        37 896,14 zł
40          15 451,45 zł        16 687,57 zł
41          44 179,54 zł        47 713,90 zł
42              614,00 zł             663,12 zł
43           7 700,55 zł          8 316,59 zł
44          60 123,90 zł        64 933,81 zł
45          11 143,80 zł        12 035,30 zł
46           4 924,00 zł          5 317,90 zł
47          11 971,96 zł        12 929,72 zł
48           3 292,27 zł          3 477,56 zł
49           3 909,75 zł          4 314,90 zł
50           1 207,92 zł          1 304,55 zł
51           5 861,80 zł          6 267,70 zł
52           6 346,55 zł          6 854,27 zł
53           1 265,00 zł          1 366,20 zł
54          28 002,60 zł        30 242,81 zł
55          27 881,70 zł        30 112,50 zł
56          91 800,00 zł        99 144,00 zł
57           5 076,00 zł          5 482,08 zł
58          31 500,00 zł        34 020,00 zł
59          11 716,80 zł        12 654,14 zł
    2 061 747,15 zł    2 226 878,42 zł

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 2 - OPZ oraz Załącznika nr 9 - wzór umowy

Materiały do pobrania


Ogłoszenie Dz.U./S S61 29/03/2021 154061-2021-PL opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego zgodnie z art. 132, o wartości równej lub przekraczającej progi unijnej, o których stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Numer postępowania: DEZ/Z/341/ZP-6/2021

Identyfikator postępowania w miniportalu

1e2ea40a-d6df-4828-b276-5b3069af0f9a

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 226.878,42 zł, w tym:

 
Pakiet nr Netto Brutto
1           2 740,00 zł          2 959,20 zł
2        220 009,92 zł       237 610,71 zł
3          28 679,93 zł        30 974,32 zł
4          31 331,02 zł        33 837,50 zł
5        113 289,85 zł       122 353,04 zł
6          18 352,68 zł        19 820,89 zł
7          73 693,39 zł        79 588,86 zł
8        103 090,20 zł       111 337,42 zł
9           1 874,00 zł          2 023,92 zł
10           9 325,00 zł        10 071,00 zł
11          12 073,95 zł        13 039,87 zł
12          54 182,50 zł        58 517,10 zł
13          13 720,00 zł        14 817,60 zł
14        126 822,00 zł       136 967,76 zł
15          12 250,52 zł        13 230,56 zł
16        181 835,00 zł       196 381,88 zł
17          21 264,15 zł        22 965,28 zł
18          18 600,00 zł        20 088,00 zł
19           5 691,10 zł          6 146,39 zł
20           5 994,66 zł          6 474,23 zł
21          12 774,26 zł        13 796,20 zł
22           8 980,96 zł          9 699,44 zł
23          14 400,00 zł        15 552,00 zł
24          79 722,40 zł        86 100,19 zł
25           2 442,00 zł          2 637,30 zł
26          10 257,20 zł        11 077,90 zł
27          12 600,00 zł        13 608,00 zł
28          52 094,15 zł        56 501,57 zł
29          51 884,55 zł        56 035,31 zł
30          18 182,59 zł        19 637,20 zł
31          68 593,40 zł        74 080,87 zł
32          16 564,95 zł        17 890,15 zł
33          28 430,82 zł        30 705,29 zł
34           1 362,72 zł          1 471,74 zł
35          33 048,38 zł        35 692,25 zł
36        166 357,75 zł       179 666,37 zł
37          17 856,60 zł        19 285,13 zł
38           2 315,94 zł          2 501,22 zł
39          35 089,02 zł        37 896,14 zł
40          15 451,45 zł        16 687,57 zł
41          44 179,54 zł        47 713,90 zł
42              614,00 zł             663,12 zł
43           7 700,55 zł          8 316,59 zł
44          60 123,90 zł        64 933,81 zł
45          11 143,80 zł        12 035,30 zł
46           4 924,00 zł          5 317,90 zł
47          11 971,96 zł        12 929,72 zł
48           3 292,27 zł          3 477,56 zł
49           3 909,75 zł          4 314,90 zł
50           1 207,92 zł          1 304,55 zł
51           5 861,80 zł          6 267,70 zł
52           6 346,55 zł          6 854,27 zł
53           1 265,00 zł          1 366,20 zł
54          28 002,60 zł        30 242,81 zł
55          27 881,70 zł        30 112,50 zł
56          91 800,00 zł        99 144,00 zł
57           5 076,00 zł          5 482,08 zł
58          31 500,00 zł        34 020,00 zł
59          11 716,80 zł        12 654,14 zł
    2 061 747,15 zł    2 226 878,42 zł

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 2 - OPZ oraz Załącznika nr 9 - wzór umowy

Materiały do pobrania


Ogłoszenie Dz.U./S S61 29/03/2021 154061-2021-PL opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego zgodnie z art. 132, o wartości równej lub przekraczającej progi unijnej, o których stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Numer postępowania: DEZ/Z/341/ZP-6/2021

Identyfikator postępowania w miniportalu

1e2ea40a-d6df-4828-b276-5b3069af0f9a

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 226.878,42 zł, w tym:

 
Pakiet nr Netto Brutto
1           2 740,00 zł          2 959,20 zł
2        220 009,92 zł       237 610,71 zł
3          28 679,93 zł        30 974,32 zł
4          31 331,02 zł        33 837,50 zł
5        113 289,85 zł       122 353,04 zł
6          18 352,68 zł        19 820,89 zł
7          73 693,39 zł        79 588,86 zł
8        103 090,20 zł       111 337,42 zł
9           1 874,00 zł          2 023,92 zł
10           9 325,00 zł        10 071,00 zł
11          12 073,95 zł        13 039,87 zł
12          54 182,50 zł        58 517,10 zł
13          13 720,00 zł        14 817,60 zł
14        126 822,00 zł       136 967,76 zł
15          12 250,52 zł        13 230,56 zł
16        181 835,00 zł       196 381,88 zł
17          21 264,15 zł        22 965,28 zł
18          18 600,00 zł        20 088,00 zł
19           5 691,10 zł          6 146,39 zł
20           5 994,66 zł          6 474,23 zł
21          12 774,26 zł        13 796,20 zł
22           8 980,96 zł          9 699,44 zł
23          14 400,00 zł        15 552,00 zł
24          79 722,40 zł        86 100,19 zł
25           2 442,00 zł          2 637,30 zł
26          10 257,20 zł        11 077,90 zł
27          12 600,00 zł        13 608,00 zł
28          52 094,15 zł        56 501,57 zł
29          51 884,55 zł        56 035,31 zł
30          18 182,59 zł        19 637,20 zł
31          68 593,40 zł        74 080,87 zł
32          16 564,95 zł        17 890,15 zł
33          28 430,82 zł        30 705,29 zł
34           1 362,72 zł          1 471,74 zł
35          33 048,38 zł        35 692,25 zł
36        166 357,75 zł       179 666,37 zł
37          17 856,60 zł        19 285,13 zł
38           2 315,94 zł          2 501,22 zł
39          35 089,02 zł        37 896,14 zł
40          15 451,45 zł        16 687,57 zł
41          44 179,54 zł        47 713,90 zł
42              614,00 zł             663,12 zł
43           7 700,55 zł          8 316,59 zł
44          60 123,90 zł        64 933,81 zł
45          11 143,80 zł        12 035,30 zł
46           4 924,00 zł          5 317,90 zł
47          11 971,96 zł        12 929,72 zł
48           3 292,27 zł          3 477,56 zł
49           3 909,75 zł          4 314,90 zł
50           1 207,92 zł          1 304,55 zł
51           5 861,80 zł          6 267,70 zł
52           6 346,55 zł          6 854,27 zł
53           1 265,00 zł          1 366,20 zł
54          28 002,60 zł        30 242,81 zł
55          27 881,70 zł        30 112,50 zł
56          91 800,00 zł        99 144,00 zł
57           5 076,00 zł          5 482,08 zł
58          31 500,00 zł        34 020,00 zł
59          11 716,80 zł        12 654,14 zł
    2 061 747,15 zł    2 226 878,42 zł

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 2 - OPZ oraz Załącznika nr 9 - wzór umowy

Materiały do pobrania


Ogłoszenie Dz.U./S S61 29/03/2021 154061-2021-PL opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego zgodnie z art. 132, o wartości równej lub przekraczającej progi unijnej, o których stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Numer postępowania: DEZ/Z/341/ZP-6/2021

Identyfikator postępowania w miniportalu

1e2ea40a-d6df-4828-b276-5b3069af0f9a

Materiały do pobrania

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 226.878,42 zł, w tym:

 
Pakiet nr Netto Brutto
1           2 740,00 zł          2 959,20 zł
2        220 009,92 zł       237 610,71 zł
3          28 679,93 zł        30 974,32 zł
4          31 331,02 zł        33 837,50 zł
5        113 289,85 zł       122 353,04 zł
6          18 352,68 zł        19 820,89 zł
7          73 693,39 zł        79 588,86 zł
8        103 090,20 zł       111 337,42 zł
9           1 874,00 zł          2 023,92 zł
10           9 325,00 zł        10 071,00 zł
11          12 073,95 zł        13 039,87 zł
12          54 182,50 zł        58 517,10 zł
13          13 720,00 zł        14 817,60 zł
14        126 822,00 zł       136 967,76 zł
15          12 250,52 zł        13 230,56 zł
16        181 835,00 zł       196 381,88 zł
17          21 264,15 zł        22 965,28 zł
18          18 600,00 zł        20 088,00 zł
19           5 691,10 zł          6 146,39 zł
20           5 994,66 zł          6 474,23 zł
21          12 774,26 zł        13 796,20 zł
22           8 980,96 zł          9 699,44 zł
23          14 400,00 zł        15 552,00 zł
24          79 722,40 zł        86 100,19 zł
25           2 442,00 zł          2 637,30 zł
26          10 257,20 zł        11 077,90 zł
27          12 600,00 zł        13 608,00 zł
28          52 094,15 zł        56 501,57 zł
29          51 884,55 zł        56 035,31 zł
30          18 182,59 zł        19 637,20 zł
31          68 593,40 zł        74 080,87 zł
32          16 564,95 zł        17 890,15 zł
33          28 430,82 zł        30 705,29 zł
34           1 362,72 zł          1 471,74 zł
35          33 048,38 zł        35 692,25 zł
36        166 357,75 zł       179 666,37 zł
37          17 856,60 zł        19 285,13 zł
38           2 315,94 zł          2 501,22 zł
39          35 089,02 zł        37 896,14 zł
40          15 451,45 zł        16 687,57 zł
41          44 179,54 zł        47 713,90 zł
42              614,00 zł             663,12 zł
43           7 700,55 zł          8 316,59 zł
44          60 123,90 zł        64 933,81 zł
45          11 143,80 zł        12 035,30 zł
46           4 924,00 zł          5 317,90 zł
47          11 971,96 zł        12 929,72 zł
48           3 292,27 zł          3 477,56 zł
49           3 909,75 zł          4 314,90 zł
50           1 207,92 zł          1 304,55 zł
51           5 861,80 zł          6 267,70 zł
52           6 346,55 zł          6 854,27 zł
53           1 265,00 zł          1 366,20 zł
54          28 002,60 zł        30 242,81 zł
55          27 881,70 zł        30 112,50 zł
56          91 800,00 zł        99 144,00 zł
57           5 076,00 zł          5 482,08 zł
58          31 500,00 zł        34 020,00 zł
59          11 716,80 zł        12 654,14 zł
      2 061 747,15 zł    2 226 878,42 zł

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 2 - OPZ oraz Załącznika nr 9 - wzór umowy

Materiały do pobrania


Ogłoszenie Dz.U./S S61 29/03/2021 154061-2021-PL opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego zgodnie z art. 132, o wartości równej lub przekraczającej progi unijnej, o których stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Numer postępowania: DEZ/Z/341/ZP-6/2021

Identyfikator postępowania w miniportalu

1e2ea40a-d6df-4828-b276-5b3069af0f9a

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 2 - OPZ oraz Załącznika nr 9 - wzór umowy

Materiały do pobrania


Ogłoszenie Dz.U./S S61 29/03/2021 154061-2021-PL opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego zgodnie z art. 132, o wartości równej lub przekraczającej progi unijnej, o których stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Numer postępowania: DEZ/Z/341/ZP-6/2021

Identyfikator postępowania w miniportalu

1e2ea40a-d6df-4828-b276-5b3069af0f9a

Materiały do pobrania

Ogłoszenie Dz.U./S S61 29/03/2021 154061-2021-PL opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego zgodnie z art. 132, o wartości równej lub przekraczającej progi unijnej, o których stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Numer postępowania: DEZ/Z/341/ZP-6/2021

Identyfikator postępowania w miniportalu

1e2ea40a-d6df-4828-b276-5b3069af0f9a

Materiały do pobrania

Ogłoszenie Dz.U./S S61 29/03/2021 154061-2021-PL opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Materiały do pobrania


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego zgodnie z art. 132, o wartości równej lub przekraczającej progi unijnej, o których stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Numer postępowania: DEZ/Z/341/ZP-6/2021

Identyfikator postępowania w miniportalu

1e2ea40a-d6df-4828-b276-5b3069af0f9a

Materiały do pobrania

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego zgodnie z art. 132, o wartości równej lub przekraczającej progi unijnej, o których stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Numer postępowania: DEZ/Z/341/ZP-6/2021

Identyfikator postępowania w miniportalu

1e2ea40a-d6df-4828-b276-5b3069af0f9a

Materiały do pobrania

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego zgodnie z art. 132, o wartości równej lub przekraczającej progi unijnej, o których stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.

Numer postępowania: DEZ/Z/341/ZP-6/2021

Identyfikator postępowania w miniportalu

1e2ea40a-d6df-4828-b276-5b3069af0f9a

Materiały do pobrania