Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028181/01 z dnia 2021-04-06

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Identyfikator postępowania w miniportalu

b194597f-1520-4825-bfab-35176538ba70

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028181/01 z dnia 2021-04-06

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Identyfikator postępowania w miniportalu

b194597f-1520-4825-bfab-35176538ba70

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028181/01 z dnia 2021-04-06

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Identyfikator postępowania w miniportalu

b194597f-1520-4825-bfab-35176538ba70

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028181/01 z dnia 2021-04-06

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Identyfikator postępowania w miniportalu

b194597f-1520-4825-bfab-35176538ba70

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028181/01 z dnia 2021-04-06

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z analizatorem back up do badań immunochemicznych na okres 24 miesięcy".

Identyfikator postępowania w miniportalu

b194597f-1520-4825-bfab-35176538ba70

Materiały do pobrania