Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027998/01 z dnia 2021-04-06

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Identyfikator postępowania w miniportalu

7ee971c9-a0c6-4bbb-b5ea-daa0a887a3ee

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027998/01 z dnia 2021-04-06

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Identyfikator postępowania w miniportalu

7ee971c9-a0c6-4bbb-b5ea-daa0a887a3ee

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027998/01 z dnia 2021-04-06

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Identyfikator postępowania w miniportalu

7ee971c9-a0c6-4bbb-b5ea-daa0a887a3ee

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027998/01 z dnia 2021-04-06

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Identyfikator postępowania w miniportalu

7ee971c9-a0c6-4bbb-b5ea-daa0a887a3ee

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027998/01 z dnia 2021-04-06

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Identyfikator postępowania w miniportalu

7ee971c9-a0c6-4bbb-b5ea-daa0a887a3ee

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027998/01 z dnia 2021-04-06

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Identyfikator postępowania w miniportalu

7ee971c9-a0c6-4bbb-b5ea-daa0a887a3ee

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027998/01 z dnia 2021-04-06

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunohematologicznych kompatybilnych do posiadanego sprzętu – wirówki DG SPIN i inkubatora DG THERM na okres 36 miesięcy".

Identyfikator postępowania w miniportalu

7ee971c9-a0c6-4bbb-b5ea-daa0a887a3ee

Materiały do pobrania