Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035746/01 z dnia 2021-04-19

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony w trybie art. 359 pkt 2, zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

1cb97936-477c-4600-9f93-f4eafa5a55b9

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035746/01 z dnia 2021-04-19

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony w trybie art. 359 pkt 2, zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

1cb97936-477c-4600-9f93-f4eafa5a55b9

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035746/01 z dnia 2021-04-19

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony w trybie art. 359 pkt 2, zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

1cb97936-477c-4600-9f93-f4eafa5a55b9

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035746/01 z dnia 2021-04-19

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony w trybie art. 359 pkt 2, zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

1cb97936-477c-4600-9f93-f4eafa5a55b9

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035746/01 z dnia 2021-04-19

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony w trybie art. 359 pkt 2, zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

1cb97936-477c-4600-9f93-f4eafa5a55b9

Materiały do pobrania