Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

UWAGA!

Modyfikacja Wzoru umowy

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040684/01 z dnia 2021-04-26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące postępowania w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036355/01 z dnia 2021-04-20

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

4273f7d1-8ba6-4cef-a2f9-bdfc758052a3

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

UWAGA!

Modyfikacja Wzoru umowy

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040684/01 z dnia 2021-04-26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące postępowania w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036355/01 z dnia 2021-04-20

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

4273f7d1-8ba6-4cef-a2f9-bdfc758052a3

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

UWAGA!

Modyfikacja Wzoru umowy

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040684/01 z dnia 2021-04-26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące postępowania w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036355/01 z dnia 2021-04-20

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

4273f7d1-8ba6-4cef-a2f9-bdfc758052a3

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

UWAGA!

Modyfikacja Wzoru umowy

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040684/01 z dnia 2021-04-26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące postępowania w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036355/01 z dnia 2021-04-20

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

4273f7d1-8ba6-4cef-a2f9-bdfc758052a3

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040684/01 z dnia 2021-04-26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące postępowania w przedmiocie pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036355/01 z dnia 2021-04-20

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

4273f7d1-8ba6-4cef-a2f9-bdfc758052a3

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036355/01 z dnia 2021-04-20

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

4273f7d1-8ba6-4cef-a2f9-bdfc758052a3

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036355/01 z dnia 2021-04-20

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji DIFF do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

4273f7d1-8ba6-4cef-a2f9-bdfc758052a3

Materiały do pobrania