Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie ".

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie ".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038737/01 z dnia 2021-04-22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie ".

Identyfikator postępowania w miniportalu

6610c98b-14bb-40a9-aa65-8abb03d61eee

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie ".

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie ".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038737/01 z dnia 2021-04-22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie ".

Identyfikator postępowania w miniportalu

6610c98b-14bb-40a9-aa65-8abb03d61eee

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie ".

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038737/01 z dnia 2021-04-22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie ".

Identyfikator postępowania w miniportalu

6610c98b-14bb-40a9-aa65-8abb03d61eee

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038737/01 z dnia 2021-04-22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie ".

Identyfikator postępowania w miniportalu

6610c98b-14bb-40a9-aa65-8abb03d61eee

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038737/01 z dnia 2021-04-22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszkowie ".

Identyfikator postępowania w miniportalu

6610c98b-14bb-40a9-aa65-8abb03d61eee

Materiały do pobrania