Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

 

Materiały do pobrania


Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę w wysokości 221 900,18 zł brutto, w tym:

Pakiet

c. netto

c. brutto

1

90716,64

97973,97

2

4141,08

4472,37

3

23810,40

25715,23

4

26468,28

28585,74

5

7290,00

7873,20

6

1356,00

1464,48

7

3820,00

4125,60

8

20800,00

22464,00

9

15000,00

16200,00

10

1920,00

2073,60

11

5740,73

6199,99

12

4400,00

4752,00

205463,13

221900,18


Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.2

Uwaga!

W materiałach do pobrania jest załączony zmodyfikowany pakiet nr 10 oraz wzór umowy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00073419/01 z dnia 2021-06-04

"Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert.

 

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:00
Po zmianie:
2021-06-10 10:00
 
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:15
Po zmianie:
2021-06-10 10:15

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.1

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068336/01 z dnia 2021-05-28

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

613dcd17-c396-4bee-b423-80403c9e7e0a

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

 

Materiały do pobrania


Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę w wysokości 221 900,18 zł brutto, w tym:

Pakiet

c. netto

c. brutto

1

90716,64

97973,97

2

4141,08

4472,37

3

23810,40

25715,23

4

26468,28

28585,74

5

7290,00

7873,20

6

1356,00

1464,48

7

3820,00

4125,60

8

20800,00

22464,00

9

15000,00

16200,00

10

1920,00

2073,60

11

5740,73

6199,99

12

4400,00

4752,00

205463,13

221900,18


Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.2

Uwaga!

W materiałach do pobrania jest załączony zmodyfikowany pakiet nr 10 oraz wzór umowy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00073419/01 z dnia 2021-06-04

"Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert.

 

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:00
Po zmianie:
2021-06-10 10:00
 
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:15
Po zmianie:
2021-06-10 10:15

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.1

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068336/01 z dnia 2021-05-28

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

613dcd17-c396-4bee-b423-80403c9e7e0a

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

 

Materiały do pobrania


Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę w wysokości 221 900,18 zł brutto, w tym:

Pakiet

c. netto

c. brutto

1

90716,64

97973,97

2

4141,08

4472,37

3

23810,40

25715,23

4

26468,28

28585,74

5

7290,00

7873,20

6

1356,00

1464,48

7

3820,00

4125,60

8

20800,00

22464,00

9

15000,00

16200,00

10

1920,00

2073,60

11

5740,73

6199,99

12

4400,00

4752,00

205463,13

221900,18


Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.2

Uwaga!

W materiałach do pobrania jest załączony zmodyfikowany pakiet nr 10 oraz wzór umowy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00073419/01 z dnia 2021-06-04

"Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert.

 

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:00
Po zmianie:
2021-06-10 10:00
 
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:15
Po zmianie:
2021-06-10 10:15

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.1

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068336/01 z dnia 2021-05-28

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

613dcd17-c396-4bee-b423-80403c9e7e0a

Materiały do pobrania

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę w wysokości 221 900,18 zł brutto, w tym:

Pakiet

c. netto

c. brutto

1

90716,64

97973,97

2

4141,08

4472,37

3

23810,40

25715,23

4

26468,28

28585,74

5

7290,00

7873,20

6

1356,00

1464,48

7

3820,00

4125,60

8

20800,00

22464,00

9

15000,00

16200,00

10

1920,00

2073,60

11

5740,73

6199,99

12

4400,00

4752,00

205463,13

221900,18


Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.2

Uwaga!

W materiałach do pobrania jest załączony zmodyfikowany pakiet nr 10 oraz wzór umowy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00073419/01 z dnia 2021-06-04

"Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert.

 

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:00
Po zmianie:
2021-06-10 10:00
 
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:15
Po zmianie:
2021-06-10 10:15

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.1

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068336/01 z dnia 2021-05-28

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

613dcd17-c396-4bee-b423-80403c9e7e0a

Materiały do pobrania

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę w wysokości 221 900,18 zł brutto, w tym:

Pakiet

c. netto

c. brutto

1

90716,64

97973,97

2

4141,08

4472,37

3

23810,40

25715,23

4

26468,28

28585,74

5

7290,00

7873,20

6

1356,00

1464,48

7

3820,00

4125,60

8

20800,00

22464,00

9

15000,00

16200,00

10

1920,00

2073,60

11

5740,73

6199,99

12

4400,00

4752,00

205463,13

221900,18


Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.2

Uwaga!

W materiałach do pobrania jest załączony zmodyfikowany pakiet nr 10 oraz wzór umowy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00073419/01 z dnia 2021-06-04

"Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert.

 

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:00
Po zmianie:
2021-06-10 10:00
 
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:15
Po zmianie:
2021-06-10 10:15

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.1

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068336/01 z dnia 2021-05-28

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

613dcd17-c396-4bee-b423-80403c9e7e0a

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.2

Uwaga!

W materiałach do pobrania jest załączony zmodyfikowany pakiet nr 10 oraz wzór umowy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00073419/01 z dnia 2021-06-04

"Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert.

 

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:00
Po zmianie:
2021-06-10 10:00
 
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:15
Po zmianie:
2021-06-10 10:15

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.1

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068336/01 z dnia 2021-05-28

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

613dcd17-c396-4bee-b423-80403c9e7e0a

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ cz.2

Uwaga!

W materiałach do pobrania jest załączony zmodyfikowany pakiet nr 10 oraz wzór umowy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00073419/01 z dnia 2021-06-04

"Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert.

 

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:00
Po zmianie:
2021-06-10 10:00
 
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:15
Po zmianie:
2021-06-10 10:15

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania cz.1

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068336/01 z dnia 2021-05-28

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

613dcd17-c396-4bee-b423-80403c9e7e0a

Materiały do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00073419/01 z dnia 2021-06-04

"Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert.

 

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:00
Po zmianie:
2021-06-10 10:00
 
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:15
Po zmianie:
2021-06-10 10:15

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068336/01 z dnia 2021-05-28

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

613dcd17-c396-4bee-b423-80403c9e7e0a

Materiały do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00073419/01 z dnia 2021-06-04

"Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, iż uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert.

 

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:00
Po zmianie:
2021-06-10 10:00
 
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-07 10:15
Po zmianie:
2021-06-10 10:15

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068336/01 z dnia 2021-05-28

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

613dcd17-c396-4bee-b423-80403c9e7e0a

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068336/01 z dnia 2021-05-28

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

613dcd17-c396-4bee-b423-80403c9e7e0a

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068336/01 z dnia 2021-05-28

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

613dcd17-c396-4bee-b423-80403c9e7e0a

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068336/01 z dnia 2021-05-28

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

613dcd17-c396-4bee-b423-80403c9e7e0a

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068336/01 z dnia 2021-05-28

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg prowadzony zgodnie z art. 275 ust. 1 tj. w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych pt. "Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie".

Identyfikator postępowania w miniportalu

613dcd17-c396-4bee-b423-80403c9e7e0a

Materiały do pobrania