Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie w przedmiocie: Wykonanie PFU dla zadania: „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie w przedmiocie: Wykonanie PFU dla zadania: „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00085208/01 z dnia 2021-06-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie PFU dla zadania: „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

Identyfikator postępowania w miniportalu

13ef964e-160a-49f6-b65a-b542dde664e3

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie w przedmiocie: Wykonanie PFU dla zadania: „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie w przedmiocie: Wykonanie PFU dla zadania: „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00085208/01 z dnia 2021-06-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie PFU dla zadania: „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

Identyfikator postępowania w miniportalu

13ef964e-160a-49f6-b65a-b542dde664e3

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie w przedmiocie: Wykonanie PFU dla zadania: „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00085208/01 z dnia 2021-06-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie PFU dla zadania: „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

Identyfikator postępowania w miniportalu

13ef964e-160a-49f6-b65a-b542dde664e3

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00085208/01 z dnia 2021-06-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie PFU dla zadania: „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

Identyfikator postępowania w miniportalu

13ef964e-160a-49f6-b65a-b542dde664e3

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00085208/01 z dnia 2021-06-16

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie PFU dla zadania: „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”.

Identyfikator postępowania w miniportalu

13ef964e-160a-49f6-b65a-b542dde664e3

Materiały do pobrania