Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107518/01 z dnia 2021-07-07

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Identyfikator postępowania w miniportalu

0121812d-fdf6-44fa-be90-80336a7cf298

 

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107518/01 z dnia 2021-07-07

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Identyfikator postępowania w miniportalu

0121812d-fdf6-44fa-be90-80336a7cf298

 

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107518/01 z dnia 2021-07-07

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Identyfikator postępowania w miniportalu

0121812d-fdf6-44fa-be90-80336a7cf298

 

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107518/01 z dnia 2021-07-07

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Identyfikator postępowania w miniportalu

0121812d-fdf6-44fa-be90-80336a7cf298

 

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107518/01 z dnia 2021-07-07

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Identyfikator postępowania w miniportalu

0121812d-fdf6-44fa-be90-80336a7cf298

 

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107518/01 z dnia 2021-07-07

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Identyfikator postępowania w miniportalu

0121812d-fdf6-44fa-be90-80336a7cf298

 

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107518/01 z dnia 2021-07-07

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 10 miesięcy, pakiety nr 12,60, 61, 62.

Materiały do pobrania