Informacja o wyniku zapytania ofertowego pn. ”Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie  12 miesięcy”.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2021/MR

Dotyczy zapytania ofertowego pn. ”Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie  12 miesięcy”.

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego pn. ”Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie  12 miesięcy”.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2021/MR

Dotyczy zapytania ofertowego pn. ”Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie  12 miesięcy”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2021/MR

Dotyczy: Postępowania pn. ”Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie  12 miesięcy”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-13/2021/MR

Dotyczy: Postępowania pn. ”Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie  12 miesięcy”.

Materiały do pobrania