Informacja o wyniku zapytania ofertowego w przedmiocie: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)”.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-11/2021/MR

Dotyczy: Wykonania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)”.

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego w przedmiocie: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)”.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-11/2021/MR

Dotyczy: Wykonania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-11/2021/MR

Dotyczy: Wykonania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-11/2021/MR

Dotyczy: Wykonania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-11/2021/MR

Dotyczy: Wykonania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budowlanego „Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięć Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)”.

Materiały do pobrania