ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2021/MR

Dotyczy postępowania pn. ”Serwis central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy”.

Materiały do pobrania


INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

DO POBRANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2021/MR

Dotyczy postępowania pn. ”Serwis central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy”.

Materiały do pobrania


INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2021/MR

Dotyczy postępowania pn. ”Serwis central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy”.

Materiały do pobrania


INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

DO POBRANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2021/MR

Dotyczy postępowania pn. ”Serwis central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy”.

Materiały do pobrania


INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DO POBRANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2021/MR

Dotyczy postępowania pn. ”Serwis central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy”.

Materiały do pobrania


INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DO POBRANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2021/MR

Dotyczy postępowania pn. ”Serwis central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-10/2021/MR

Dotyczy postępowania pn. ”Serwis central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy”.

Materiały do pobrania