Informacja o wyniku postępowania pn. ”Dostawa testów alergicznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-16/2021/JW

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa testów alergicznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania pn. ”Dostawa testów alergicznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-16/2021/JW

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa testów alergicznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-16/2021/JW

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa testów alergicznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-16/2021/JW

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa testów alergicznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-16/2021/JW

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa testów alergicznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-16/2021/JW

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa testów alergicznych wraz z dzierżawą sprzętu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy”.

Materiały do pobrania