Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 621 274,23 zł brutto.


UWAGA!!!

Zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1:

„Podając cenę za 1 litr paliwa należy przyjąć, iż jest to średnia cena paliwa na stacjach Wykonawcy na dzień 04.10.2021 roku.”

Zmianie ulega zapis w Załączniku nr 2

Było:

„Zamawiający wymaga podania w tabeli ceny jednostkowej za litr paliwa obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu 20.09.2021 r.”

Otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga podania w tabeli ceny jednostkowej za litr paliwa obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu 04.10.2021 r.”

 

Termin składania ofert jest do dnia 15/10/2021 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15/10/2021 r. o godz. 10:15.

   

 W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ cz.2 w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ cz.1 w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00201413/01 z dnia 2021-10-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

86fff9b1-7da5-441a-bd06-742897b03392

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 621 274,23 zł brutto.


UWAGA!!!

Zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1:

„Podając cenę za 1 litr paliwa należy przyjąć, iż jest to średnia cena paliwa na stacjach Wykonawcy na dzień 04.10.2021 roku.”

Zmianie ulega zapis w Załączniku nr 2

Było:

„Zamawiający wymaga podania w tabeli ceny jednostkowej za litr paliwa obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu 20.09.2021 r.”

Otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga podania w tabeli ceny jednostkowej za litr paliwa obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu 04.10.2021 r.”

 

Termin składania ofert jest do dnia 15/10/2021 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15/10/2021 r. o godz. 10:15.

   

 W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ cz.2 w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ cz.1 w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00201413/01 z dnia 2021-10-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

86fff9b1-7da5-441a-bd06-742897b03392

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 621 274,23 zł brutto.


UWAGA!!!

Zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1:

„Podając cenę za 1 litr paliwa należy przyjąć, iż jest to średnia cena paliwa na stacjach Wykonawcy na dzień 04.10.2021 roku.”

Zmianie ulega zapis w Załączniku nr 2

Było:

„Zamawiający wymaga podania w tabeli ceny jednostkowej za litr paliwa obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu 20.09.2021 r.”

Otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga podania w tabeli ceny jednostkowej za litr paliwa obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu 04.10.2021 r.”

 

Termin składania ofert jest do dnia 15/10/2021 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15/10/2021 r. o godz. 10:15.

   

 W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ cz.2 w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ cz.1 w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00201413/01 z dnia 2021-10-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

86fff9b1-7da5-441a-bd06-742897b03392

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 621 274,23 zł brutto.


UWAGA!!!

Zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1:

„Podając cenę za 1 litr paliwa należy przyjąć, iż jest to średnia cena paliwa na stacjach Wykonawcy na dzień 04.10.2021 roku.”

Zmianie ulega zapis w Załączniku nr 2

Było:

„Zamawiający wymaga podania w tabeli ceny jednostkowej za litr paliwa obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu 20.09.2021 r.”

Otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga podania w tabeli ceny jednostkowej za litr paliwa obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu 04.10.2021 r.”

 

Termin składania ofert jest do dnia 15/10/2021 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15/10/2021 r. o godz. 10:15.

   

 W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ cz.2 w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ cz.1 w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00201413/01 z dnia 2021-10-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

86fff9b1-7da5-441a-bd06-742897b03392

Materiały do pobrania

UWAGA!!!

Zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1:

„Podając cenę za 1 litr paliwa należy przyjąć, iż jest to średnia cena paliwa na stacjach Wykonawcy na dzień 04.10.2021 roku.”

Zmianie ulega zapis w Załączniku nr 2

Było:

„Zamawiający wymaga podania w tabeli ceny jednostkowej za litr paliwa obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu 20.09.2021 r.”

Otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga podania w tabeli ceny jednostkowej za litr paliwa obowiązującej na stacji Wykonawcy w dniu 04.10.2021 r.”

 

Termin składania ofert jest do dnia 15/10/2021 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15/10/2021 r. o godz. 10:15.

   

 W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ cz.2 w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ cz.1 w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00201413/01 z dnia 2021-10-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

86fff9b1-7da5-441a-bd06-742897b03392

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ cz.2 w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ cz.1 w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00201413/01 z dnia 2021-10-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

86fff9b1-7da5-441a-bd06-742897b03392

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00201413/01 z dnia 2021-10-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

86fff9b1-7da5-441a-bd06-742897b03392

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00201413/01 z dnia 2021-10-04

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

86fff9b1-7da5-441a-bd06-742897b03392

Materiały do pobrania