Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 696 827,00 zł brutto.


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00240084/01 z dnia 2021-10-21

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e655d765-33e2-4d68-9f89-7989c8fcadd7

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 696 827,00 zł brutto.


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00240084/01 z dnia 2021-10-21

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e655d765-33e2-4d68-9f89-7989c8fcadd7

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 696 827,00 zł brutto.


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00240084/01 z dnia 2021-10-21

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e655d765-33e2-4d68-9f89-7989c8fcadd7

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 696 827,00 zł brutto.


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00240084/01 z dnia 2021-10-21

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e655d765-33e2-4d68-9f89-7989c8fcadd7

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00240084/01 z dnia 2021-10-21

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e655d765-33e2-4d68-9f89-7989c8fcadd7

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00240084/01 z dnia 2021-10-21

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 36 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

e655d765-33e2-4d68-9f89-7989c8fcadd7

Materiały do pobrania