Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę brutto 141 462,30  zł, w tym:

Pakiet nr 1 - 55 915,80 zł

Pakiet nr 2 - 22 140,00 zł

Pakiet nr 3 - 7 995,00 zł

Pakiet nr 4 - 6 765,00 zł

Pakiet nr 5 - 9 840,00 zł

Pakiet nr 6 - 11 193,00 zł

Pakiet nr 7 - 3  321,00 zł

Pakiet nr  8 - 1 968,00 zł

Pakiet nr 9 - 492,00 zł

Pakiet nr 10 - 615,00 zł

Pakiet nr 11 - 17 712,00 zł

Pakiet nr 12 - 3 505,50 zł


UWAGA!

Zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 wykreśla z Załącznika nr 1 do SWZ, z  pakietu nr 8 pozycje 21 i 22.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 w załączeniu.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 1 OPZ - Formularz cenowy - wydzielono nowe pakiety.

Modyfikacja Załącznika nr 13 - wzór umowy.

Materiały do pobrania


2 zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254640/01 z dnia 2021-11-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ba5481b6-6a61-4880-9f2b-5babbd229d3e

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę brutto 141 462,30  zł, w tym:

Pakiet nr 1 - 55 915,80 zł

Pakiet nr 2 - 22 140,00 zł

Pakiet nr 3 - 7 995,00 zł

Pakiet nr 4 - 6 765,00 zł

Pakiet nr 5 - 9 840,00 zł

Pakiet nr 6 - 11 193,00 zł

Pakiet nr 7 - 3  321,00 zł

Pakiet nr  8 - 1 968,00 zł

Pakiet nr 9 - 492,00 zł

Pakiet nr 10 - 615,00 zł

Pakiet nr 11 - 17 712,00 zł

Pakiet nr 12 - 3 505,50 zł


UWAGA!

Zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 wykreśla z Załącznika nr 1 do SWZ, z  pakietu nr 8 pozycje 21 i 22.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 w załączeniu.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 1 OPZ - Formularz cenowy - wydzielono nowe pakiety.

Modyfikacja Załącznika nr 13 - wzór umowy.

Materiały do pobrania


2 zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254640/01 z dnia 2021-11-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ba5481b6-6a61-4880-9f2b-5babbd229d3e

Materiały do pobrania

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę brutto 141 462,30  zł, w tym:

Pakiet nr 1 - 55 915,80 zł

Pakiet nr 2 - 22 140,00 zł

Pakiet nr 3 - 7 995,00 zł

Pakiet nr 4 - 6 765,00 zł

Pakiet nr 5 - 9 840,00 zł

Pakiet nr 6 - 11 193,00 zł

Pakiet nr 7 - 3  321,00 zł

Pakiet nr  8 - 1 968,00 zł

Pakiet nr 9 - 492,00 zł

Pakiet nr 10 - 615,00 zł

Pakiet nr 11 - 17 712,00 zł

Pakiet nr 12 - 3 505,50 zł


UWAGA!

Zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 wykreśla z Załącznika nr 1 do SWZ, z  pakietu nr 8 pozycje 21 i 22.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 w załączeniu.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 1 OPZ - Formularz cenowy - wydzielono nowe pakiety.

Modyfikacja Załącznika nr 13 - wzór umowy.

Materiały do pobrania


2 zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254640/01 z dnia 2021-11-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ba5481b6-6a61-4880-9f2b-5babbd229d3e

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę brutto 141 462,30  zł, w tym:

Pakiet nr 1 - 55 915,80 zł

Pakiet nr 2 - 22 140,00 zł

Pakiet nr 3 - 7 995,00 zł

Pakiet nr 4 - 6 765,00 zł

Pakiet nr 5 - 9 840,00 zł

Pakiet nr 6 - 11 193,00 zł

Pakiet nr 7 - 3  321,00 zł

Pakiet nr  8 - 1 968,00 zł

Pakiet nr 9 - 492,00 zł

Pakiet nr 10 - 615,00 zł

Pakiet nr 11 - 17 712,00 zł

Pakiet nr 12 - 3 505,50 zł


UWAGA!

Zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 wykreśla z Załącznika nr 1 do SWZ, z  pakietu nr 8 pozycje 21 i 22.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 w załączeniu.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 1 OPZ - Formularz cenowy - wydzielono nowe pakiety.

Modyfikacja Załącznika nr 13 - wzór umowy.

Materiały do pobrania


2 zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254640/01 z dnia 2021-11-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ba5481b6-6a61-4880-9f2b-5babbd229d3e

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę brutto 141 462,30  zł, w tym:

Pakiet nr 1 - 55 915,80 zł

Pakiet nr 2 - 22 140,00 zł

Pakiet nr 3 - 7 995,00 zł

Pakiet nr 4 - 6 765,00 zł

Pakiet nr 5 - 9 840,00 zł

Pakiet nr 6 - 11 193,00 zł

Pakiet nr 7 - 3  321,00 zł

Pakiet nr  8 - 1 968,00 zł

Pakiet nr 9 - 492,00 zł

Pakiet nr 10 - 615,00 zł

Pakiet nr 11 - 17 712,00 zł

Pakiet nr 12 - 3 505,50 zł


UWAGA!

Zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 wykreśla z Załącznika nr 1 do SWZ, z  pakietu nr 8 pozycje 21 i 22.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 w załączeniu.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 1 OPZ - Formularz cenowy - wydzielono nowe pakiety.

Modyfikacja Załącznika nr 13 - wzór umowy.

Materiały do pobrania


2 zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254640/01 z dnia 2021-11-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ba5481b6-6a61-4880-9f2b-5babbd229d3e

Materiały do pobrania

UWAGA!

Zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 wykreśla z Załącznika nr 1 do SWZ, z  pakietu nr 8 pozycje 21 i 22.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 w załączeniu.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 1 OPZ - Formularz cenowy - wydzielono nowe pakiety.

Modyfikacja Załącznika nr 13 - wzór umowy.

Materiały do pobrania


2 zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254640/01 z dnia 2021-11-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ba5481b6-6a61-4880-9f2b-5babbd229d3e

Materiały do pobrania

UWAGA!

Zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 wykreśla z Załącznika nr 1 do SWZ pakiet nr 8 pozycje 21 i 22.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 w załączeniu.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 1 OPZ - Formularz cenowy - wydzielono nowe pakiety.

Modyfikacja Załącznika nr 13 - wzór umowy.

Materiały do pobrania


2 zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254640/01 z dnia 2021-11-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ba5481b6-6a61-4880-9f2b-5babbd229d3e

Materiały do pobrania

UWAGA!

Zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 wykreśla z Załącznika nr 1 do SWZ pakiet nr 8 pozycje 21 i 22.

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 w załączeniu.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 1 OPZ - Formularz cenowy - wydzielono nowe pakiety.

Modyfikacja Załącznika nr 13 - wzór umowy.

Materiały do pobrania


2 zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254640/01 z dnia 2021-11-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ba5481b6-6a61-4880-9f2b-5babbd229d3e

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Modyfikacja Załącznika nr 1 OPZ - Formularz cenowy - wydzielono nowe pakiety.

Modyfikacja Załącznika nr 13 - wzór umowy.

Materiały do pobrania


2 zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254640/01 z dnia 2021-11-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ba5481b6-6a61-4880-9f2b-5babbd229d3e

Materiały do pobrania

2 zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254640/01 z dnia 2021-11-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ba5481b6-6a61-4880-9f2b-5babbd229d3e

Materiały do pobrania

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ są w trakcie opracowania.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254640/01 z dnia 2021-11-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ba5481b6-6a61-4880-9f2b-5babbd229d3e

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254640/01 z dnia 2021-11-03

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ba5481b6-6a61-4880-9f2b-5babbd229d3e

Materiały do pobrania