Informacja o wyniku  postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do  postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

UWAGA!

W materiałach do pobrania załączony jest zmodyfikowany Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku  postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do  postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

UWAGA!

W materiałach do pobrania załączony jest zmodyfikowany Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania do  postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

UWAGA!

W materiałach do pobrania załączony jest zmodyfikowany Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania do  postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

UWAGA!

W materiałach do pobrania załączony jest zmodyfikowany Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania do  postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-22/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów do drukarek do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania