Odpowiedzi na zadane pytania do postępowania pn. ”Dostawa pojemników na odpady medyczne do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-23/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa pojemników na odpady medyczne do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania do postępowania pn. ”Dostawa pojemników na odpady medyczne do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-23/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa pojemników na odpady medyczne do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-23/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa pojemników na odpady medyczne do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-23/2021/JS

Dotyczy postępowania pn. ”Dostawa pojemników na odpady medyczne do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.”

Materiały do pobrania