Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr DEZ/Z/341/PU-24/2021/JW dotyczącego zakupu aparatury medycznej.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego nr DEZ/Z/341/PU-24/2021/JW dotyczącego zakupu aparatury medycznej.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-24/2021/JW

Dotyczy zakupu aparatury medycznej w ramach projektu pn.Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr DEZ/Z/341/PU-24/2021/JW dotyczącego zakupu aparatury medycznej.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego nr DEZ/Z/341/PU-24/2021/JW dotyczącego zakupu aparatury medycznej.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-24/2021/JW

Dotyczy zakupu aparatury medycznej w ramach projektu pn.Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego nr DEZ/Z/341/PU-24/2021/JW dotyczącego zakupu aparatury medycznej.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-24/2021/JW

Dotyczy zakupu aparatury medycznej w ramach projektu pn.Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-24/2021/JW

Dotyczy zakupu aparatury medycznej w ramach projektu pn.Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Materiały do pobrania