Szanowni Państwo, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż w dniach 24.-26.11.2021 r. odbyła się wizyta akredytacyjna przeprowadzona przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie. W dniu 15.12.2021 r. otrzymaliśmy raport z wizyty, z którego wynika, iż Szpital Powiatowy SPZZOZ w Wyszkowie uzyskał łączną ocenę: 86% (do otrzymania akredytacji niezbędne jest uzyskanie co najmniej 75%). Uzyskana ocena potwierdza spełnienie standardów akredytacyjnych dla szpitali, w związku z czym Rada Akredytacyjne zarekomenduje Ministrowi Zdrowia przyznanie Szpitalowi certyfikatu akredytacyjnego. Certyfikat zostanie przyznany na 3 lata i będzie świadczył o spełnieniu najwyższych standardów opieki szpitalnej obowiązujących w Polsce.