Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 515 437,60 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 110 482,50    119 321,10
2 68 720,33      74 217,96
3 26 944,35      29 099,90
4 31 342,50      33 849,90
5 90 793,11      98 056,56
6 11 697,00      12 632,76
7 60 672,00      65 525,76
8 5 050,00         5 454,00
9 43 637,40      47 128,39
10 16 915,35      18 268,58
11 11 002,50      11 882,70
477 257,04    515 437,60

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

W materiałach do pobrania zamieszczony jest zmodyfikowany "Załącznik nr 5 - wzór umowy" oraz "Załącznik nr 2 Pakiet 10"

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00328117/01 z dnia 2021-12-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

fdfe9366-a01d-436e-ae97-8effb1f3ec87

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 515 437,60 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 110 482,50    119 321,10
2 68 720,33      74 217,96
3 26 944,35      29 099,90
4 31 342,50      33 849,90
5 90 793,11      98 056,56
6 11 697,00      12 632,76
7 60 672,00      65 525,76
8 5 050,00         5 454,00
9 43 637,40      47 128,39
10 16 915,35      18 268,58
11 11 002,50      11 882,70
477 257,04    515 437,60

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

W materiałach do pobrania zamieszczony jest zmodyfikowany "Załącznik nr 5 - wzór umowy" oraz "Załącznik nr 2 Pakiet 10"

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00328117/01 z dnia 2021-12-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

fdfe9366-a01d-436e-ae97-8effb1f3ec87

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 515 437,60 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 110 482,50    119 321,10
2 68 720,33      74 217,96
3 26 944,35      29 099,90
4 31 342,50      33 849,90
5 90 793,11      98 056,56
6 11 697,00      12 632,76
7 60 672,00      65 525,76
8 5 050,00         5 454,00
9 43 637,40      47 128,39
10 16 915,35      18 268,58
11 11 002,50      11 882,70
477 257,04    515 437,60

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

W materiałach do pobrania zamieszczony jest zmodyfikowany "Załącznik nr 5 - wzór umowy" oraz "Załącznik nr 2 Pakiet 10"

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00328117/01 z dnia 2021-12-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

fdfe9366-a01d-436e-ae97-8effb1f3ec87

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 515 437,60 zł brutto, w tym:

Pakiet c. netto zł c. brutto zł
1 110 482,50    119 321,10
2 68 720,33      74 217,96
3 26 944,35      29 099,90
4 31 342,50      33 849,90
5 90 793,11      98 056,56
6 11 697,00      12 632,76
7 60 672,00      65 525,76
8 5 050,00         5 454,00
9 43 637,40      47 128,39
10 16 915,35      18 268,58
11 11 002,50      11 882,70
477 257,04    515 437,60

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

W materiałach do pobrania zamieszczony jest zmodyfikowany "Załącznik nr 5 - wzór umowy" oraz "Załącznik nr 2 Pakiet 10"

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00328117/01 z dnia 2021-12-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

fdfe9366-a01d-436e-ae97-8effb1f3ec87

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

W materiałach do pobrania zamieszczony jest zmodyfikowany "Załącznik nr 5 - wzór umowy" oraz "Załącznik nr 2 Pakiet 10"

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00328117/01 z dnia 2021-12-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

fdfe9366-a01d-436e-ae97-8effb1f3ec87

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00328117/01 z dnia 2021-12-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

fdfe9366-a01d-436e-ae97-8effb1f3ec87

Materiały do pobrania