Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 868 364,06 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 233 382,60 zł

 

Pakiet nr 2 - 15 382,44 zł

 

Pakiet nr 3 - 58 019,54 zł

 

Pakiet nr 4 - 6 188,40 zł

 

Pakiet nr 5 - 58 180,68 zł

 

Pakiet nr 6 - 18 219,60 zł

 

Pakiet nr 7 - 233 182,80 zł

 

Pakiet nr 8 - 245 808,00 zł


Sprostowanie odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00009796/01 z dnia 2022-01-10

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00338663/01 z dnia 2021-12-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ec2319e3-6d3c-45f3-a7bf-2843a301c3f5

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 868 364,06 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 233 382,60 zł

 

Pakiet nr 2 - 15 382,44 zł

 

Pakiet nr 3 - 58 019,54 zł

 

Pakiet nr 4 - 6 188,40 zł

 

Pakiet nr 5 - 58 180,68 zł

 

Pakiet nr 6 - 18 219,60 zł

 

Pakiet nr 7 - 233 182,80 zł

 

Pakiet nr 8 - 245 808,00 zł


Sprostowanie odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00009796/01 z dnia 2022-01-10

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00338663/01 z dnia 2021-12-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ec2319e3-6d3c-45f3-a7bf-2843a301c3f5

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 868 364,06 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 233 382,60 zł

 

Pakiet nr 2 - 15 382,44 zł

 

Pakiet nr 3 - 58 019,54 zł

 

Pakiet nr 4 - 6 188,40 zł

 

Pakiet nr 5 - 58 180,68 zł

 

Pakiet nr 6 - 18 219,60 zł

 

Pakiet nr 7 - 233 182,80 zł

 

Pakiet nr 8 - 245 808,00 zł


Sprostowanie odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00009796/01 z dnia 2022-01-10

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00338663/01 z dnia 2021-12-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ec2319e3-6d3c-45f3-a7bf-2843a301c3f5

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 868 364,06 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 233 382,60 zł

 

Pakiet nr 2 - 15 382,44 zł

 

Pakiet nr 3 - 58 019,54 zł

 

Pakiet nr 4 - 6 188,40 zł

 

Pakiet nr 5 - 58 180,68 zł

 

Pakiet nr 6 - 18 219,60 zł

 

Pakiet nr 7 - 233 182,80 zł

 

Pakiet nr 8 - 245 808,00 zł


Sprostowanie odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00009796/01 z dnia 2022-01-10

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00338663/01 z dnia 2021-12-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ec2319e3-6d3c-45f3-a7bf-2843a301c3f5

Materiały do pobrania

Sprostowanie odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00009796/01 z dnia 2022-01-10

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00338663/01 z dnia 2021-12-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ec2319e3-6d3c-45f3-a7bf-2843a301c3f5

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00338663/01 z dnia 2021-12-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ec2319e3-6d3c-45f3-a7bf-2843a301c3f5

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00338663/01 z dnia 2021-12-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ec2319e3-6d3c-45f3-a7bf-2843a301c3f5

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00338663/01 z dnia 2021-12-30

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ec2319e3-6d3c-45f3-a7bf-2843a301c3f5

Materiały do pobrania