Informacja o wyniku zapytania ofertowego w przedmiocie pn.Dostawa etykiet samoprzylepnych identyfikacyjnych, z kodem kreskowym, przeznaczonych do znakowania próbek do systemu „MARCEL” w laboratorium SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do postępowania pn.Dostawa etykiet samoprzylepnych identyfikacyjnych, z kodem kreskowym, przeznaczonych do znakowania próbek do systemu „MARCEL” w laboratorium SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-2/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa etykiet samoprzylepnych identyfikacyjnych, z kodem kreskowym, przeznaczonych do znakowania próbek do systemu „MARCEL” w laboratorium SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego w przedmiocie pn.Dostawa etykiet samoprzylepnych identyfikacyjnych, z kodem kreskowym, przeznaczonych do znakowania próbek do systemu „MARCEL” w laboratorium SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do postępowania pn.Dostawa etykiet samoprzylepnych identyfikacyjnych, z kodem kreskowym, przeznaczonych do znakowania próbek do systemu „MARCEL” w laboratorium SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-2/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa etykiet samoprzylepnych identyfikacyjnych, z kodem kreskowym, przeznaczonych do znakowania próbek do systemu „MARCEL” w laboratorium SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do postępowania pn.Dostawa etykiet samoprzylepnych identyfikacyjnych, z kodem kreskowym, przeznaczonych do znakowania próbek do systemu „MARCEL” w laboratorium SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-2/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa etykiet samoprzylepnych identyfikacyjnych, z kodem kreskowym, przeznaczonych do znakowania próbek do systemu „MARCEL” w laboratorium SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-2/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa etykiet samoprzylepnych identyfikacyjnych, z kodem kreskowym, przeznaczonych do znakowania próbek do systemu „MARCEL” w laboratorium SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-2/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa etykiet samoprzylepnych identyfikacyjnych, z kodem kreskowym, przeznaczonych do znakowania próbek do systemu „MARCEL” w laboratorium SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania