Informacja o wyniku zapytania ofertowego pn.Dostawy pojemników na odpady medyczne do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 6 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-1/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawy pojemników na odpady medyczne do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 6 miesięcy."

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania ofertowego pn.Dostawy pojemników na odpady medyczne do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 6 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-1/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawy pojemników na odpady medyczne do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 6 miesięcy."

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania ofertowego pn.Dostawy pojemników na odpady medyczne do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 6 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-1/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawy pojemników na odpady medyczne do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 6 miesięcy."

Materiały do pobrania

APYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-1/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawy pojemników na odpady medyczne do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 6 miesięcy."

Materiały do pobrania