Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Informacja o złożonych ofertach do postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.

 

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Informacja o złożonych ofertach do postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.

 

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Informacja o złożonych ofertach do postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.

 

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania do postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.

 

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.

 

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.

 

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.


Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.


Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.


Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Zmiana terminu otwarcia i składania ofert.

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-5/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa odzieży medycznej dla pracowników SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania