Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 621 136,50 zł brutto


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00062192/01 z dnia 2022-02-18

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i  otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055435/01 z dnia 2022-02-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

22964f13-839e-418e-9026-111dc63af047

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 621 136,50 zł brutto


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00062192/01 z dnia 2022-02-18

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i  otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055435/01 z dnia 2022-02-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

22964f13-839e-418e-9026-111dc63af047

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 621 136,50 zł brutto


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00062192/01 z dnia 2022-02-18

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i  otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055435/01 z dnia 2022-02-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

22964f13-839e-418e-9026-111dc63af047

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 621 136,50 zł brutto


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00062192/01 z dnia 2022-02-18

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i  otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055435/01 z dnia 2022-02-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

22964f13-839e-418e-9026-111dc63af047

Materiały do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00062192/01 z dnia 2022-02-18

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i  otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055435/01 z dnia 2022-02-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

22964f13-839e-418e-9026-111dc63af047

Materiały do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00062192/01 z dnia 2022-02-18

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i  otwarcia ofert.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055435/01 z dnia 2022-02-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

22964f13-839e-418e-9026-111dc63af047

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055435/01 z dnia 2022-02-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa energii elektrycznej do obiektów SPZZOZ w Wyszkowie obejmujące oddzielnie dostawę i oddzielnie dystrybucję energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

22964f13-839e-418e-9026-111dc63af047

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055435/01 z dnia 2022-02-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

22964f13-839e-418e-9026-111dc63af047

Materiały do pobrania