Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 512 925,22 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 120 023,00 zł

Pakiet nr 2 - 58 965,57 zł

Pakiet nr 3 - 9 720,00 zł

Pakiet nr 4 - 63 763,20 zł

Pakiet nr 5 - 82 717,20 zł

Pakiet nr 6 - 114 166,89 zł

Pakiet nr 7 - 39 295,80 zł

Pakiet nr 8 - 24 273,56 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055127/01 z dnia 2022-02-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

04f41b9f-3a88-424d-9d3a-31a8cc7b3463

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 512 925,22 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 120 023,00 zł

Pakiet nr 2 - 58 965,57 zł

Pakiet nr 3 - 9 720,00 zł

Pakiet nr 4 - 63 763,20 zł

Pakiet nr 5 - 82 717,20 zł

Pakiet nr 6 - 114 166,89 zł

Pakiet nr 7 - 39 295,80 zł

Pakiet nr 8 - 24 273,56 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055127/01 z dnia 2022-02-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

04f41b9f-3a88-424d-9d3a-31a8cc7b3463

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 512 925,22 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 120 023,00 zł

Pakiet nr 2 - 58 965,57 zł

Pakiet nr 3 - 9 720,00 zł

Pakiet nr 4 - 63 763,20 zł

Pakiet nr 5 - 82 717,20 zł

Pakiet nr 6 - 114 166,89 zł

Pakiet nr 7 - 39 295,80 zł

Pakiet nr 8 - 24 273,56 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055127/01 z dnia 2022-02-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

04f41b9f-3a88-424d-9d3a-31a8cc7b3463

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055127/01 z dnia 2022-02-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

04f41b9f-3a88-424d-9d3a-31a8cc7b3463

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00055127/01 z dnia 2022-02-11

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

04f41b9f-3a88-424d-9d3a-31a8cc7b3463

Materiały do pobrania