Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania pn.Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do postępowania pn.Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-3/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do postępowania pn.Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do postępowania pn.Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-3/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do postępowania pn.Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-3/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-3/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy."

Materiały do pobrania