ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA OBYWATELI UKRAINY W SPZZOZ W WYSZKOWIE Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na terenie Ukrainy i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do SPZZOZ w Wyszkowie przysługuje adekwatna opieka medyczna w:
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • oddziałach szpitalnych,
 • Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
 • poradniach specjalistycznych.
Szczegółowe informacje w języku ukraińskim pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html      


МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В SPZZOZ У ВИШКОВІ Громадяни України, які прибули до Польщі у зв’язку зі збройною агресією Росії на територію України і звернулися з медичною проблемою до Самостійного публічного комплексу закладів охорони здоров’я (SPZZOZ) у Вишкові, можуть отримати відповідну медичну допомогу в таких закладах:
 • Відділенні невідкладної допомоги лікарні;
 • Відділеннях лікарні;
 • У закладах охорони здоров’я, які приймають пацієнтів вночі та у вихідні дні;
 • Спеціалізованих медичних консультаціях.
Детальну інформацію українською мовою можна знайти за покликанням: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html або скорочений лінк – http://ly/sQty
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA OBYWATELI UKRAINY W SPZZOZ W WYSZKOWIE Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na terenie Ukrainy i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do SPZZOZ w Wyszkowie przysługuje adekwatna opieka medyczna w:
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • oddziałach szpitalnych,
 • Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
 • poradniach specjalistycznych.
Szczegółowe informacje w języku ukraińskim pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html      
МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В SPZZOZ У ВИШКОВІ Громадяни України, які прибули до Польщі у зв’язку зі збройною агресією Росії на територію України і звернулися з медичною проблемою до Самостійного публічного комплексу закладів охорони здоров’я (SPZZOZ) у Вишкові, можуть отримати відповідну медичну допомогу в таких закладах:
 • Відділенні невідкладної допомоги лікарні;
 • Відділеннях лікарні;
 • У закладах охорони здоров’я, які приймають пацієнтів вночі та у вихідні дні;
 • Спеціалізованих медичних консультаціях.
Детальну інформацію українською мовою можна знайти за покликанням: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html або скорочений лінк – http://ly/sQty
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA OBYWATELI UKRAINY W SPZZOZ W WYSZKOWIE Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na terenie Ukrainy i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do SPZZOZ w Wyszkowie przysługuje adekwatna opieka medyczna w:
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • oddziałach szpitalnych,
 • Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
 • poradniach specjalistycznych.
Szczegółowe informacje w języku ukraińskim pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html       МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В SPZZOZ У ВИШКОВІ Громадяни України, які прибули до Польщі у зв’язку зі збройною агресією Росії на територію України і звернулися з медичною проблемою до Самостійного публічного комплексу закладів охорони здоров’я (SPZZOZ) у Вишкові, можуть отримати відповідну медичну допомогу в таких закладах:
 • Відділенні невідкладної допомоги лікарні;
 • Відділеннях лікарні;
 • У закладах охорони здоров’я, які приймають пацієнтів вночі та у вихідні дні;
 • Спеціалізованих медичних консультаціях.
Детальну інформацію українською мовою можна знайти за покликанням: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html або скорочений лінк – http://ly/sQty
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA OBYWATELI UKRAINY W SPZZOZ W WYSZKOWIE Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na terenie Ukrainy i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do SPZZOZ w Wyszkowie przysługuje adekwatna opieka medyczna w:
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • oddziałach szpitalnych,
 • Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
 • poradniach specjalistycznych.
Szczegółowe informacje w języku ukraińskim pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html     МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В SPZZOZ У ВИШКОВІ Громадяни України, які прибули до Польщі у зв’язку зі збройною агресією Росії на територію України і звернулися з медичною проблемою до Самостійного публічного комплексу закладів охорони здоров’я (SPZZOZ) у Вишкові, можуть отримати відповідну медичну допомогу в таких закладах:
 • Відділенні невідкладної допомоги лікарні;
 • Відділеннях лікарні;
 • У закладах охорони здоров’я, які приймають пацієнтів вночі та у вихідні дні;
 • Спеціалізованих медичних консультаціях.
Детальну інформацію українською мовою можна знайти за покликанням: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html або скорочений лінк – http://ly/sQty
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA OBYWATELI UKRAINY W SPZZOZ W WYSZKOWIE Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na terenie Ukrainy i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do SPZZOZ w Wyszkowie przysługuje adekwatna opieka medyczna w:
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • oddziałach szpitalnych,
 • Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
 • poradniach specjalistycznych.
Szczegółowe informacje w języku ukraińskim pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html   МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В SPZZOZ У ВИШКОВІ Громадяни України, які прибули до Польщі у зв’язку зі збройною агресією Росії на територію України і звернулися з медичною проблемою до Самостійного публічного комплексу закладів охорони здоров’я (SPZZOZ) у Вишкові, можуть отримати відповідну медичну допомогу в таких закладах:
 • Відділенні невідкладної допомоги лікарні;
 • Відділеннях лікарні;
 • У закладах охорони здоров’я, які приймають пацієнтів вночі та у вихідні дні;
 • Спеціалізованих медичних консультаціях.
Детальну інформацію українською мовою можна знайти за покликанням: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html або скорочений лінк – http://ly/sQty