Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy. Pakiet nr 3 i Pakiet nr 8.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy. Pakiet nr 3 i Pakiet nr 8.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 33 993,56 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 3 - 9 720,00 zł

Pakiet nr 8 - 24 273,56 zł


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00082218/01 z dnia 2022-03-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy. Pakiet nr 3 i Pakiet nr 8.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ff9adea9-4e7f-4f8d-b427-61c9c7ebe21d

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy. Pakiet nr 3 i Pakiet nr 8.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy. Pakiet nr 3 i Pakiet nr 8.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 33 993,56 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 3 - 9 720,00 zł

Pakiet nr 8 - 24 273,56 zł


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00082218/01 z dnia 2022-03-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy. Pakiet nr 3 i Pakiet nr 8.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ff9adea9-4e7f-4f8d-b427-61c9c7ebe21d

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy. Pakiet nr 3 i Pakiet nr 8.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 33 993,56 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 3 - 9 720,00 zł

Pakiet nr 8 - 24 273,56 zł


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00082218/01 z dnia 2022-03-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy. Pakiet nr 3 i Pakiet nr 8.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ff9adea9-4e7f-4f8d-b427-61c9c7ebe21d

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 33 993,56 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 3 - 9 720,00 zł

Pakiet nr 8 - 24 273,56 zł


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00082218/01 z dnia 2022-03-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy. Pakiet nr 3 i Pakiet nr 8.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ff9adea9-4e7f-4f8d-b427-61c9c7ebe21d

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00082218/01 z dnia 2022-03-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy. Pakiet nr 3 i Pakiet nr 8.

Identyfikator postępowania w miniportalu

ff9adea9-4e7f-4f8d-b427-61c9c7ebe21d

Materiały do pobrania