Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu nr 1, w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 308 599,20 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 252 201,60 zł

Pakiet nr 2 - 13 197,60 zł

Pakiet nr 3 - 43 200,00 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2 i nr 5

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00091503/01 z dnia 2022-03-18

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

329d24d5-3c86-4cc0-ae43-bc08810b2d9c

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu nr 1, w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 308 599,20 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 252 201,60 zł

Pakiet nr 2 - 13 197,60 zł

Pakiet nr 3 - 43 200,00 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2 i nr 5

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00091503/01 z dnia 2022-03-18

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

329d24d5-3c86-4cc0-ae43-bc08810b2d9c

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu nr 1, w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 308 599,20 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 252 201,60 zł

Pakiet nr 2 - 13 197,60 zł

Pakiet nr 3 - 43 200,00 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2 i nr 5

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00091503/01 z dnia 2022-03-18

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

329d24d5-3c86-4cc0-ae43-bc08810b2d9c

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 308 599,20 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 252 201,60 zł

Pakiet nr 2 - 13 197,60 zł

Pakiet nr 3 - 43 200,00 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2 i nr 5

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00091503/01 z dnia 2022-03-18

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

329d24d5-3c86-4cc0-ae43-bc08810b2d9c

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 308 599,20 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 252 201,60 zł

Pakiet nr 2 - 13 197,60 zł

Pakiet nr 3 - 43 200,00 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2 i nr 5

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00091503/01 z dnia 2022-03-18

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

329d24d5-3c86-4cc0-ae43-bc08810b2d9c

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2 i nr 5

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00091503/01 z dnia 2022-03-18

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

329d24d5-3c86-4cc0-ae43-bc08810b2d9c

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00091503/01 z dnia 2022-03-18

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa rękawic medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

329d24d5-3c86-4cc0-ae43-bc08810b2d9c

Materiały do pobrania