Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 38 546,01 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 12 272,85 zł

Pakiet nr 2 - 22 107,60 zł

Pakiet nr 3 - 4 165,56 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2 i nr 5

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00093915/01 z dnia 2022-03-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

2ea41908-05c2-4131-bd8c-06fad969da36

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 38 546,01 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 12 272,85 zł

Pakiet nr 2 - 22 107,60 zł

Pakiet nr 3 - 4 165,56 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2 i nr 5

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00093915/01 z dnia 2022-03-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

2ea41908-05c2-4131-bd8c-06fad969da36

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Materiały do pobrania


Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 38 546,01 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 12 272,85 zł

Pakiet nr 2 - 22 107,60 zł

Pakiet nr 3 - 4 165,56 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2 i nr 5

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00093915/01 z dnia 2022-03-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

2ea41908-05c2-4131-bd8c-06fad969da36

Materiały do pobrania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 38 546,01 zł brutto, w tym:

 

Pakiet nr 1 - 12 272,85 zł

Pakiet nr 2 - 22 107,60 zł

Pakiet nr 3 - 4 165,56 zł


Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2 i nr 5

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00093915/01 z dnia 2022-03-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

2ea41908-05c2-4131-bd8c-06fad969da36

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz modyfikacja załącznika nr 2 i nr 5

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00093915/01 z dnia 2022-03-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

2ea41908-05c2-4131-bd8c-06fad969da36

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00093915/01 z dnia 2022-03-22

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa elektrod, żeli i materiałów zużywalnych do urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.

Identyfikator postępowania w miniportalu

2ea41908-05c2-4131-bd8c-06fad969da36

Materiały do pobrania