Informacja o wyniku zapytania ofertowego pn.Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-15/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy."

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego pn.Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy."

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-15/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-15/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy."

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-15/2022/JW

Dotyczy postępowania pn.Dostawa środków dezynfekcyjnych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 24 miesięcy."

Materiały do pobrania